פרשת במדבר (עברית) הרב מיכאל שושן שליטא

פרשת במדבר (עברית) הרב מיכאל שושן שליט"א

הדלקת נרות שבת ויום טוב מאת הרב משה אלחרר שליטא
הדלקת נרות שבת ויום טוב מאת הרב משה אלחרר שליטא

הדלקת נרות שבת ויום טוב מאת הרב משה אלחרר שליטא נערך ע"י אשר פרץ מאתר דרכי אבותינו מן המערב-http://morocco-israel.com האתר של יהדות מרוקו וצפון אפריקה

הלכות קידוש לפי פסקי חכמי מרוקו
הלכות קידוש לפי פסקי חכמי מרוקו

הלכות קידוש לפי פסקי חכמי מרוקו מאת הרב מיכאל שושן שליט"א טלפון להזמנות אשר פרץ 052-3338437 / 054-3137808 נערך ע"י אשר פרץ מאתר דרכי אבותינו מן המערב-http://morocco-israel.com האתר של יהדו...

סדר הקידוש לערב שבת לפי מנהג מרוקו
סדר הקידוש לערב שבת לפי מנהג מרוקו

סדר הקידוש לערב שבת לפי מנהג מרוקו מאת הרב מיכאל שושן שליט"א :טלפון להזמנות אשר פרץ או הרב מיכאל שושן 052-3338437 / 054-3137808 נערך ע"י אשר פרץ מאתר דרכי אבותינו מן המערב-http://moroc...

הלכות שבת קריאת אשת חיל ובר יוחאי
הלכות שבת קריאת אשת חיל ובר יוחאי

הלכות שבת קריאת אשת חיל ובר יוחאי לפי פסקי חכמי מרוקו וצפון אפריקה מאת הרב מיכאל שושן שליט"א שליט"א טלפון להזמנות אשר פרץ 052-3338437 / 054-3137808 נערך ע"י אשר פרץ מאתר דרכי אב...

סעודת בואי כלה בערב יום שישי לפי פסקי חכמי מרוקו
סעודת בואי כלה בערב יום שישי לפי פסקי חכמי מרוקו

סעודת בואי כלה בערב יום שישי לפי פסקי חכמי מרוקו לפי פסקי חכמי מרוקו וצפון אפריקה מאת הרב מיכאל שושן שליט"א מאת הרב מיכאל שושן שליט"א טלפון להזמנות אשר פרץ 052-3338437 / 054-...

 

בשש השבתות שבין פסח לעצרת, קוראים אחרי מנחה את "פרקי אבות" , שבעבורו קונים את אמירת "הפרק", קם וקורא אותו לפני קהל ועדה, אך יש גם שקוראים את "הפרק" כבר לאחר תפילת שחרית. בשבתות אלה, לפני תפילת מנחה, קורא אחד מן הקהל ואף מתרגם לשפה המדוברת גם חלק מספר משלי, המחולק לששה חלקים, כמובא בספר "ארבעה גביעים"

 (דפוס ליוורנו). כך נוהגים לגבי ספר איוב מן השבת השניה שאחרי שבועות עד שבת "שמעו"; וכן גם לגבי ספר דניאל - משבת שאחרי תשעה-באב עד ראש-השנה.

 

 

אתם כאן: דף הבית