"להחזיר עטרה ליושנה"   

מאת: הרב אברהם אסולין - מאמר שלישי בסדרה

תורת אמך

זכינו שבין שלל אלפי עלוני פרשת שבוע יוצא בס"ד מדי תקופה, עלון "תורת אמך" ומצוין בראש העלון -  לפי פסקי ומנהגי צפון אפריקא, וכן מופיעה תמונתו של הסבא רבה שלי בלבושו האוטנטית ואחר כל ההקדמה הזאת, קבלתי  מספר טלפונים

, העלון יפה אבל מנהגי הללו היו טובים לגלות, אבל בדורנו יש גדול הדור מרן הרב עובדיה יוסף הוא המנהיג של הדור וכן בכל ענייני הלכה, ומה גם שלא הזכרתה את פסקיו כלל, האם בארץ צריך להמשיך במנהגי אבותינו יש לי הרבה מה לכתוב אבל די לציין שהגאון הרב שלום משאש זצ"ל רב ואב"ד ירושלים ומגדולי פוסקי דורנו שהרחיב בכתב לאורך

ולרוחב שאנו בני המערב צריכים להמשיך במנהגנו כבמרוקו כן בארץ וכן נהג, והגר"ש משאש ראה את כל דברי הגר"ע יוסף ואפ"ה פסק אחרת, וא"כ אנו ממשיכים אחר יסוד זה, אנו כותבים את פסקנו ומנהגנו ובמפורש ציינו זאת בראש העלון שלא יאמרו הכשלתי ולא ידענו... ואין לנו שום ענין להתווכח או לומר קבלו דעת רבותינו אבל הגישה שאנו מכשילים את הרבים, וכו' היא גישה עקומה בכל הדורות היה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, ובדורנו יש את הגר"ע יוסף ואת שאר הפוסקים, וכל אחד כבודו במקומו מונח.

 

סיבת הפקת העלון

 

 אחר שהיה לי דיונים בנושאי המנהגים, חלקם לא היו מודעים למנהג או המנהג המדויק או שידעו את המנהג ללא המקורות והיו גם ויכוחים שלא תמיד הסתיימו בדרך הראויה, הלכך גרוני ניחר מכל אלו הסיבות ולכן בס"ד החלטתי להעלות הדברים לזיכרון והבוחר יבחר... ומכאן קריאת קודש, אנא עזרו להרים את קול השופר של רבותינו, אפשר פשוט מאד שכל אחד ידפיס בעצמו את הגיליון באזור מגוריו ניתן להוריד את מגוון העלונים באתרנו אור חדש נט, תחת קטגוריה הורדות. 

בדרכי נועם

דרכי רבותינו להשיב בנועם ולמרות שפעמים יש מגיעים בכל מיני קולות ורעמים, הגיע הזמן לחדול מויכוחים אתה צודק על פי רבך ואני מכבד את דרך הפסיקה שלך ואיני מערער על כך, גם אם אתה ממוצא מרוקאי אבל אינך בדרך רבותינו ואיני בא לערער על רבך, וכך היה בין שני גדולי הדור הגר"ש משאש והגר"ע יוסף שחלקו בעשרות פסקים בהלכה ואהבו וכבדו זה את זה והיא הדוגמא המוחשית עבורנו.

ספרי תורה

יש מצוה לכל אחד "ועתה כתבו" לכל ס"ת ורבים הפוסקים שימנו יש שפע של ספרי תורה וכיום מקימים את המצוה בהוצאת חידושי תורת ויש מאות כתבי יד של רבותינו שניתן לקיים בהידור מצות "ועתה כתבו" מ"מ יש כאלו שכותבים ספרי תורה מיוצאי צפון אפריקא ופוסקים כשיטת רבותינו אך כל צורת האותיות נכתבת כשיטת "עדות המזרח" ומה גם שהספר תורה מעוטר בארגז ירושלמי ולא כרבותינו ס"ת עץ חייםראה בספר כף ונקי (עמוד נא).

תפילין

מלבד צורת הכתיבה כמו שציינו, בהרבה מקומות צורת הקשר מם סתומה (בית יוסף בסוף סימן לב).ומקור הראשון והקדמון ממרוקו וכן כתב המקובל הרב משה אלבאז זיע"א (מהעיר תארודאנת בדרום מרוקו כלפני 450 שנה), בספרו היכל הקודש(עמוד ו, ז), וז"ל וכשתתבונן תמצא בו צורת דל"ת שהיא שכינת אל רם ונישא ובתוך צורת דל"ת תימצא צורת יו"ד שהוא הממלא אותה והמריק עליה הברכה והשלום. וכן בספר פקודת אלעזר להרה"ג בן טובו (סימן לב עמוד נה טור א), ושמעתי מפי כמוה"ר משה אוחנונא אב"ד פתח תקוה. שכך ראה במראכש והסביבה. וכך שמעתי מהגאון ר"א אברז'ל אב"ד ירושלים. את התפילין לבר מצוה היה בהם קשר בצורה מם סתומה.

 

ובספר ישראל סבא(עמוד 58), שהרב ישא ברכה כך נהג. והרב הסופר יחיאל אוחנה כתב תפילין להרב ישא ברכה וביקש ממנו לעשות לו קשר הנ"ל. וכן נהגו בבוגמז(מפי הרב מאיר אסולין).והרה"ג רבי שלמה דיין העיד שיש תחת ידו תפילין ישנים מאזור טיטואן מלפני מאתים שנה, והקשר הינו מם סתומה, וכן העיד שבעירו רבים היו עושים קשר מם סתומה. אומנם באולדמנצור לא נהגו כן. וכך נהגו בחלאב עדותו של הרה"ג אברהם עדס. וכך נהגו בכורדיסטן עדות זקן העדה רבי זכריה בראשי מחבר הספר ילקוט הבראשי. וכן העלה בשו"ת דברות אליהו ח"ג הביא שכתב בספר דוד שכן מנהג סלוניקי. וכן כתב בספר שולחן גבוה(סימן לב הלכה נב), וכך נהגו בתימן כמובא בשו"ת עולת יצחק(ח"ב סימן כג), באלג'יר היו שנהגו לעשות קשר דל"ת מרובעת.(מפי הרה"ג אליהו זיני שליט"א).

מזוזות

את המזוזה היה רבינו מניח באלכסון כמנהג יהודי מרוקו. וכך אמר לי הגאון הרב יוסף שרביט שליט"א שכך נוהג בביתו וכן העלה בספרו אמרי יושר (ח"ד יו"ד סימן כג),שכך מנהג מרוקו. וכך נהג בבא סאלי ישראל סבא (עמוד 78). וכן בספר מנחה בלולה (פרק ס' ה"ז). לרבי ברוך אסבאג זצ"ל וכן בהערות בסוף הספר מגן אבות או"ח הגאון רבי יהושע מאמאן שליט"א שכך המנהג להניח המזוזה באלכסון. ובהערות בסוף הספר מגן אבות יו"ד הרב הדין באנון שליט"א שמעתי מהרב חיים שמעון פינטו שליט"א שבבית רבי חיים (הגדול) פינטו זצ"ל המזוזה קבועה באלכסון. וכן הרה"צ רבי דוד מלול היה קובע את המזוזה באלכסון (מפי בנו הרה"ג רבי עמרם מלול). וכך מנהג ירושלים כמובא בספר נתיבי עם. וכן נהגו בסלוניקי כמובא בספר שולחן גבוה. שכן נהגו באלג'יריה (מפי הרב יצחק שוראקי).

צורת יהודי

שביקרתי את חתן הרה"צ רבי כליפה אלמליח זצ"ל, רבי שמעון אבוקסיס, ראיתי שמגדל אחר אוזניו פאות, שאלתי אותו את גידול הפאות למדת מאחינו האשכנזים, וענה לי שכך נהג חמיו רבי כליפה. וכך נהגו בתפילאלת וכן בכפרי הדרום, וכתב הגאון הרב יוסף משאש זצ"ל רב העיר חיפה, בספר אוצר המכתבים(ח"ג סימן אלף תתא). טרם בוא הצרפתים למערב היו גם הספרדים מגדלים אותם ומפשילים אותם מאחורי אוזנם. הגיע הזמן להתנער מהבוץ הצרפתי ולהחזיר עטרה ליושנה, יהודי בלי זקן ופיאות מלבד הנשמה היהודית אינו ניכר מראו כיהודי.

לתגובות במיל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

אתם כאן: דף הבית איגוד מאמרים יהדות מרוקו להחזיר עטרה ליושנה כתבה שלשי בסדרה מאת הרב אברהם אסולין שליט"א

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים