אתם כאן: דף הבית ראשי רבנים הרב שאול עזריאל הרב שאול עזריאל - 19 - שמ"ש ומגן חלק רביעי - סימנים כו (ד-ה), כז