קינות לתשעה באב --קהילת ספרו/צפרו

Category : ט באב
Views : 5792
קינות והפטרה לתשעה באב מאת יהודי קהילת ספרו / צפרו מרוקו בבית הכנסת של קהילת צפרו- אשר באשדוד , תפילות בשפה העברית , ובשפה המרוקאית יהודית , כמנהג יהדות ספרו , שליחי הציבור : ר' מאיר לוטטי ו- ר' -משה סיסו הי"ו צילום : מר שלמה לוטטי הי"ו www.marocmoreshet.com yaffa banouz

Add your comments

אתם כאן: דף הבית וידאו מועדים ט' באב קטגוריות חגים ט באב קינות לתשעה באב --קהילת ספרו/צפרו

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים