הלכות שבת הלכות חזרת שליח ציבור ומוסף

Category : הלכה יומית בוידאו
Views : 9185

הלכות שבת הלכות חזרת שליח ציבור ומוסף מאת הרב מיכאל שושן שליט"א

Add your comments

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים