ברכת אחרונה על היין לכל ימות השנה- Shi'ur - Berakha Aharona on Wine Lel Haseder and Year Round

Category : שעורים באנגלית
Views : 4107
ברכת אחרונה על היין לכל ימות השנה- Shi'ur - Berakha Aharona on Wine Lel Haseder and Year Round

Add your comments

אתם כאן: דף הבית וידאו English lessons ראשי קטגוריות שעורים באנגלית ברכת אחרונה על היין לכל ימות השנה- Shi'ur - Berakha Aharona on Wine Lel Haseder and Year Round